Procederen

Soms lukt het niet een letselschadezaak met de tegenpartij af te wikkelen. Dat kan omdat er principiële verschillen van inzicht zijn over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, er discussie is over oorzaak en gevolg (het causaal verband), omdat de schade en/of het letsel niet wordt erkend en/of omdat vraag en aanbod eenvoudigweg te ver uit elkaar liggen. In dat geval wordt de toga aangetrokken en zijn wij in staat namens u een procedure bij de rechtbank te voeren. In dat geval worden de kosten van ons kantoor echter niet meer vergoed door de verzekeraar en moet u met ons een prijsafspraak maken. Dat kan door een uurtarief af te spreken of een vaste prijs per onderdeel van de procedure. De meest voorkomende procedure in letselschadezaken is echter een deelgeschillenprocedure.

In die procedure wordt een onderdeel van het geschil aan de rechter voorgelegd. Voordeel van die procedure is dat het snel gaat en dat bij winst alle kosten worden vergoed.

Als de aansprakelijkheid al werd erkend en er moet toch een deelgeschil worden gestart dan doen wij die procedure vaak kosteloos. Wij nemen dan genoegen met de kosten waartoe de wederpartij wordt veroordeeld.

Benieuwd wat wij voor u in een deelgeschil kunnen betekenen? Bel gerust op 0591 657702 of 06 50236304.

Rechter toga