Gratis advies

Heeft u al een letselschadezaak lopen of bent u net betrokken geweest bij een ongeval? Ook dan kunt u ons altijd bellen voor een eerste, gratis advies.

Als u ons alle relevante gegevens toezendt kunnen wij uw letselschadezaak beoordelen op haalbaarheid of u adviseren bepaalde voorstellen van de verzekeraar juist wel of niet te accepteren.

Er is geen drempel om ons om advies te vragen. Ons eerste advies is altijd gratis.
Bel 0591 657702 of 06 50236304