Veel gestelde vragen over Letselschade

letselschade verwijst naar de fysieke of emotionele schade die iemand oploopt als gevolg van een ongeval, nalatigheid of opzettelijke daad van een ander. Dit letsel kan variëren van lichamelijke verwondingen, zoals botbreuken of snijwonden, tot psychische effecten, zoals angst of stress. Wanneer iemand letselschade oploopt, kan die persoon in sommige gevallen een vergoeding eisen van de partij die verantwoordelijk wordt geacht voor het veroorzaken van het letsel. Letselschadezaken kunnen onder meer medische kosten, inkomensverlies en andere schade omvatten die direct verband houdt met het letsel.

Dan kan je het beste even contact met ons opnemen, Han of Dio staan je dan graag te woord en adviseren je. Zo kijken we eerst of er mogelijk sprake is van letselschade, en hoe groot de kans is dat de aansprakelijkheid van de ander wordt erkend. Daarnaast kunnen wij direct adviseren welke stappen er ondernomen moeten worden.

Het eerste belletje is altijd gratis en vrijblijvend. Ook bij twijfel, zeker bellen!

Als je slachtoffer bent geworden van een ongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is heb je recht op vergoeding van je schade. Wat wordt verstaan onder schade en wat wordt er vergoed. Schade bestaat uit materiele schade, kosten die je voelt in je portemonnee of geld dat door het ongeval daar niet meer inkomt, denk aan minder salaris of het wegvallen van bijbaantjes. Materiele schade bestaat ook uit de kosten die je moet maken omdat je hulp nodig hebt in en om je huis. Met het huishouden, het verzorgen van de  kinderen en/of het werken in de tuin of aan het huis. Ook als die hulp door derden worden gedaan die daarvoor geen geld vragen heb je wel recht op een vergoeding. Maar ook je eigen risico van je zorgverzekeraar, de kosten van je kapotte auto of brommer, kleding die kapot is gegaan, kilometers die je hebt moeten rijden voor doktersbezoek enzovoort. Het zijn schadeposten die je op de veroorzaker kunt verhalen. Daarnaast heb je recht op zogenaamde immateriële schade ook wel smartengeld genoemd.  Smartengeld wordt vaak pas vastgesteld als het duidelijk is wat de gevolgen zijn geweest van het ongeluk en of die blijvend zijn of tijdelijk waren. Twijfel je nou of jouw schade wordt vergoed, neem dan contact op met ons. We adviseren je graag!

Het komt veel voor dat iemand letsel heeft, maar geen letselschade wil claimen. Dat omdat de andere partij het ook zwaar heeft. Ontzettend empathisch natuurlijk, maar niet nodig. Bij letselschade spreek je namelijk niet de persoon zelf aan maar zijn of haar verzekering. Je hoeft dus zeker geen medelijden te hebben, want ook de verzekeraar houdt hier rekening mee. Daarnaast gaat het contact altijd via ons en de verzekeraar, en heeft de veroorzaker er weinig mee van doen.

Een letselschadeadvocaat kan vaak een stapje verder gaan dan een letselschadejurist. Laten we vooropstellen dat dit nooit het doel is. Het voordeel van een advocaat is dat wanneer de zaak voor het gerecht moet komen omdat de partijen er niet uitkomen, de advocaat zelf de zaak mag gaan doen en daar ook ervaring mee heeft. Maar het liefste gaan we voor een oplossing buiten de rechtbank om, waar iedereen tevreden mee is! Een advocaat is ook onderhevig aan toezicht en is  verplicht ieder jaar zijn  opleidingspunten halen.

Als je letselschade hebt geleden door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval heb je recht op een gratis advocaat. Hoe kan dat? Niets is immers gratis. Wat is het addertje? Het addertje is dat de advocaat niet gratis werkt maar de aansprakelijke verzekeraar zijn rekeningen moet betalen. Als jij schade lijdt moet jij een advocaat inschakelen om je schade te verhalen. Onderdeel van die schade zijn de rekeningen die je van je advocaat krijgt. Die rekening moet de verzekeraar betalen en daarom sturen wij die rekeningen ook niet naar jou maar rechtstreeks naar de verzekeraar. Daarom kunnen wij in letselschadezaken gratis voor je werken. Wij worden immers betaald door de aansprakelijke partij.

Als jou een ongeval op je werk overkomt en je daardoor schade lijdt is in 99% van de gevallen je werkgever aansprakelijk voor de schade de je daardoor oploopt. De werkgever moet je werkzaamheden zo inrichten dat je geen ongeluk kan overkomen. Je werkgever met er op toe zien dat jij je aan alle regels houdt die er voor jou als werknemer gelden. De werkgever moet je duidelijke instructies geven als je met machines moet werken en je alle benodigde beschermingsmiddelen aanbieden. Doet de werkgever dat niet of zorgt hij niet voor goed toezicht en je lijdt daardoor letselschade is je werkgever aansprakelijk daarvoor en kun je hem aanspreken. Schroom ook niet dat te doen. Je werkgever is daarvoor verzekerd en de verzekeraar neemt de zaak van je werkgever over. Overkomt jou een bedrijfsongeval, neem dan contact met ons op en dan pakken wij de zaak voor je op. Dat doen we kosteloos.

Vaak denk je er niet aan, maar ook als inzittende kan je letsel oplopen. Bijvoorbeeld wanneer de bestuurder van de auto waar je inzit, of de scooter waar je achterop zit, zelf een ongeluk veroorzaakt. Wanneer de bestuurder zelf een fout heeft gemaakt, heb jij ook recht op letselschade. Het maakt niet uit of dit eenzijdig is, of met een andere partij. Sterker nog: het maakt niet eens uit of het jouw eigen auto is, of dat het een familielid of je partner is die reed.

Als passagier ben je een zogenaamde schuldloze derde. Je hebt het ongeval niet veroorzaakt, maar je hebt er wel letsel door opgelopen. In dat geval kan je de verzekeraar van de auto of de scooter aanspreken en jouw schade claimen. Doe dat niet zelf, maar schakel ons daarvoor in. Dat kost je niets, en je belast jouw familielid of vriend ook niet, want je spreekt niet hen aan, maar hun verzekeraar.

Alle motorvoertuigen zijn verplicht verzekerd tegen schade, óók jouw schade als inzittende.

Ongevallen en letsel bij sport en spel komen zeer vaak voor. Verkeerd getimede tackles met botbreuken tot gevolg, op andermans voet gesprongen, hard een bal tegen je gezicht gekregen. In het weekend lopen de eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen vol met letselschadeslachtoffers.
Toch zullen deze slachtoffers hun schade, denk bijvoorbeeld aan zorgkosten of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vaak niet verhalen op de veroorzaker. De veroorzaker is diegene die de overtreding beging of de bal te hard schopte.
In sport en spelsituaties accepteer je als het ware het risico op blessures of ongevallen. Dat geldt niet alleen voor de deelnemers, het geldt ook voor supporters en trainers. Daarom kan je pas letselschade verhalen op de veroorzaker wanneer zijn gedrag of overtreding zo erg afweek van het normale spel, dat je daar vooraf geen rekening mee hebt kunnen houden.
Een trap geven, terwijl het spel al stil ligt. Een bal boos wegtrappen die in het publiek beland en een toeschouwer verwond. Het zijn voorbeelden van het risico wat je niet hoeft te verwachten bij de start van jouw sport of spel.
Heb jij een letsel opgelopen tijdens het sporten door een actie van iemand die écht niet thuis hoorde op het sportveld? Neem dan gerust contact op met ons voor advies!

Bij verkeersongevallen is dit een veelgehoorde vraag. Je hebt de schadeformulieren ingevuld en je hoort vervolgens niets meer van de veroorzaker. Hoe kan dat. Dat komt omdat auto’s, brommers, scooters etc. allemaal een verplichte verzekering hebben. Een WAM verzekering.  Als je de schade hebt gemeld bij deze verzekeraar heb je een rechtstreeks vorderingsrecht op die verzekeraar. Dat betekent dat je belangenbehartiger alleen nog maar contact heeft met die verzekeraar en die verzekeraar jouw schade moet betalen. De veroorzaker verneemt daar vaak niets van. Hooguit krijgt hij een hogere premie. Verzekeraars zijn er niet om excuses over te brengen. Zij pakken het puur zakelijk op en gaan alleen over de schade. Als de veroorzaker om welke reden niets meer van zich laat horen, wordt de hele zaak afgewikkeld zonder hem of haar. Desalniettemin, komt het regelmatig voor dat veroorzakers een kaartje sturen of een bosje bloemen brengen. Gelukkig maar, een ongeval veroorzaak je immers niet expres en zit in een klein hoekje.


Wat is letselschade?

letselschade verwijst naar de fysieke of emotionele schade die iemand oploopt als gevolg van een ongeval, nalatigheid of opzettelijke daad van een ander. Dit letsel kan variëren van lichamelijke verwondingen, zoals botbreuken of snijwonden, tot psychische effecten, zoals angst of stress. Wanneer iemand letselschade oploopt, kan die persoon in sommige gevallen een vergoeding eisen van de partij die verantwoordelijk wordt geacht voor het veroorzaken van het letsel. Letselschadezaken kunnen onder meer medische kosten, inkomensverlies en andere schade omvatten die direct verband houdt met het letsel.

Gebouw punt advocatuur

Hoe kan ik letselschade claimen?

Dan kan je het beste even contact met ons opnemen, Han of Dio staan je dan graag te woord en adviseren je. Zo kijken we eerst of er mogelijk sprake is van letselschade, en hoe groot de kans is dat de aansprakelijkheid van de ander wordt erkend. Daarnaast kunnen wij direct adviseren welke stappen er ondernomen moeten worden.

Het eerste belletje is altijd gratis en vrijblijvend. Ook bij twijfel, zeker bellen!

Wat voor soort schade wordt er vergoed?

Als je slachtoffer bent geworden van een ongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is heb je recht op vergoeding van je schade. Wat wordt verstaan onder schade en wat wordt er vergoed. Schade bestaat uit materiele schade, kosten die je voelt in je portemonnee of geld dat door het ongeval daar niet meer inkomt, denk aan minder salaris of het wegvallen van bijbaantjes. Materiele schade bestaat ook uit de kosten die je moet maken omdat je hulp nodig hebt in en om je huis. Met het huishouden, het verzorgen van de  kinderen en/of het werken in de tuin of aan het huis. Ook als die hulp door derden worden gedaan die daarvoor geen geld vragen heb je wel recht op een vergoeding. Maar ook je eigen risico van je zorgverzekeraar, de kosten van je kapotte auto of brommer, kleding die kapot is gegaan, kilometers die je hebt moeten rijden voor doktersbezoek enzovoort. Het zijn schadeposten die je op de veroorzaker kunt verhalen. Daarnaast heb je recht op zogenaamde immateriële schade ook wel smartengeld genoemd.  Smartengeld wordt vaak pas vastgesteld als het duidelijk is wat de gevolgen zijn geweest van het ongeluk en of die blijvend zijn of tijdelijk waren. Twijfel je nou of jouw schade wordt vergoed, neem dan contact op met ons. We adviseren je graag!

Is het niet al zielig genoeg voor de veroorzaker?

Het komt veel voor dat iemand letsel heeft, maar geen letselschade wil claimen. Dat omdat de andere partij het ook zwaar heeft. Ontzettend empathisch natuurlijk, maar niet nodig. Bij letselschade spreek je namelijk niet de persoon zelf aan maar zijn of haar verzekering. Je hoeft dus zeker geen medelijden te hebben, want ook de verzekeraar houdt hier rekening mee. Daarnaast gaat het contact altijd via ons en de verzekeraar, en heeft de veroorzaker er weinig mee van doen.

Gebouw punt advocatuur

Wat is het voordeel van een letselschadeadvocaat?

Een letselschadeadvocaat kan vaak een stapje verder gaan dan een letselschadejurist. Laten we vooropstellen dat dit nooit het doel is. Het voordeel van een advocaat is dat wanneer de zaak voor het gerecht moet komen omdat de partijen er niet uitkomen, de advocaat zelf de zaak mag gaan doen en daar ook ervaring mee heeft. Maar het liefste gaan we voor een oplossing buiten de rechtbank om, waar iedereen tevreden mee is! Een advocaat is ook onderhevig aan toezicht en is  verplicht ieder jaar zijn  opleidingspunten halen.

Wat kost een letselschadeadvocaat?

Als je letselschade hebt geleden door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval heb je recht op een gratis advocaat. Hoe kan dat? Niets is immers gratis. Wat is het addertje? Het addertje is dat de advocaat niet gratis werkt maar de aansprakelijke verzekeraar zijn rekeningen moet betalen. Als jij schade lijdt moet jij een advocaat inschakelen om je schade te verhalen. Onderdeel van die schade zijn de rekeningen die je van je advocaat krijgt. Die rekening moet de verzekeraar betalen en daarom sturen wij die rekeningen ook niet naar jou maar rechtstreeks naar de verzekeraar. Daarom kunnen wij in letselschadezaken gratis voor je werken. Wij worden immers betaald door de aansprakelijke partij.

HIER ZOU IK GRAAG NOG EEN CALL TO ACTION BALK DOEN.

Kan ik een letselschadeadvocaat inschakelen bij een bedrijfsongeval?

Als jou een ongeval op je werk overkomt en je daardoor schade lijdt is in 99% van de gevallen je werkgever aansprakelijk voor de schade de je daardoor oploopt. De werkgever moet je werkzaamheden zo inrichten dat je geen ongeluk kan overkomen. Je werkgever met er op toe zien dat jij je aan alle regels houdt die er voor jou als werknemer gelden. De werkgever moet je duidelijke instructies geven als je met machines moet werken en je alle benodigde beschermingsmiddelen aanbieden. Doet de werkgever dat niet of zorgt hij niet voor goed toezicht en je lijdt daardoor letselschade is je werkgever aansprakelijk daarvoor en kun je hem aanspreken. Schroom ook niet dat te doen. Je werkgever is daarvoor verzekerd en de verzekeraar neemt de zaak van je werkgever over. Overkomt jou een bedrijfsongeval, neem dan contact met ons op en dan pakken wij de zaak voor je op. Dat doen we kosteloos.

Heb ik als inzittende ook recht op letselschade?

Vaak denk je er niet aan, maar ook als inzittende kan je letsel oplopen. Bijvoorbeeld wanneer de bestuurder van de auto waar je inzit, of de scooter waar je achterop zit, zelf een ongeluk veroorzaakt. Wanneer de bestuurder zelf een fout heeft gemaakt, heb jij ook recht op letselschade. Het maakt niet uit of dit eenzijdig is, of met een andere partij. Sterker nog: het maakt niet eens uit of het jouw eigen auto is, of dat het een familielid of je partner is die reed.

Als passagier ben je een zogenaamde schuldloze derde. Je hebt het ongeval niet veroorzaakt, maar je hebt er wel letsel door opgelopen. In dat geval kan je de verzekeraar van de auto of de scooter aanspreken en jouw schade claimen. Doe dat niet zelf, maar schakel ons daarvoor in. Dat kost je niets, en je belast jouw familielid of vriend ook niet, want je spreekt niet hen aan, maar hun verzekeraar.

Alle motorvoertuigen zijn verplicht verzekerd tegen schade, óók jouw schade als inzittende.

Han Venema en Dio Medas

Ik heb letsel door een sportongeval

Ongevallen en letsel bij sport en spel komen zeer vaak voor. Verkeerd getimede tackles met botbreuken tot gevolg, op andermans voet gesprongen, hard een bal tegen je gezicht gekregen. In het weekend lopen de eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen vol met letselschadeslachtoffers.
Toch zullen deze slachtoffers hun schade, denk bijvoorbeeld aan zorgkosten of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vaak niet verhalen op de veroorzaker. De veroorzaker is diegene die de overtreding beging of de bal te hard schopte.
In sport en spelsituaties accepteer je als het ware het risico op blessures of ongevallen. Dat geldt niet alleen voor de deelnemers, het geldt ook voor supporters en trainers. Daarom kan je pas letselschade verhalen op de veroorzaker wanneer zijn gedrag of overtreding zo erg afweek van het normale spel, dat je daar vooraf geen rekening mee hebt kunnen houden.
Een trap geven, terwijl het spel al stil ligt. Een bal boos wegtrappen die in het publiek beland en een toeschouwer verwond. Het zijn voorbeelden van het risico wat je niet hoeft te verwachten bij de start van jouw sport of spel.
Heb jij een letsel opgelopen tijdens het sporten door een actie van iemand die écht niet thuis hoorde op het sportveld? Neem dan gerust contact op met ons voor advies!

 Waarom hoor ik nooit meer iets van de veroorzaker?

Bij verkeersongevallen is dit een veelgehoorde vraag. Je hebt de schadeformulieren ingevuld en je hoort vervolgens niets meer van de veroorzaker. Hoe kan dat. Dat komt omdat auto’s, brommers, scooters etc. allemaal een verplichte verzekering hebben. Een WAM verzekering.  Als je de schade hebt gemeld bij deze verzekeraar heb je een rechtstreeks vorderingsrecht op die verzekeraar. Dat betekent dat je belangenbehartiger alleen nog maar contact heeft met die verzekeraar en die verzekeraar jouw schade moet betalen. De veroorzaker verneemt daar vaak niets van. Hooguit krijgt hij een hogere premie. Verzekeraars zijn er niet om excuses over te brengen. Zij pakken het puur zakelijk op en gaan alleen over de schade. Als de veroorzaker om welke reden niets meer van zich laat horen, wordt de hele zaak afgewikkeld zonder hem of haar. Desalniettemin, komt het regelmatig voor dat veroorzakers een kaartje sturen of een bosje bloemen brengen. Gelukkig maar, een ongeval veroorzaak je immers niet expres en zit in een klein hoekje.

HIER ZOU IK GRAAG NOG EEN CALL TO ACTION BALK DOEN.