Wij van Punt

Geplaatst op: maart 10, 2023

Zoals ik in eerdere blogs al schreef; een deel van mijn werkzame leven behandel ik letselschadezaken. Dat doe ik al sinds 1995 en na al die jaren doe ik dat nog steeds met heel veel plezier. Ik had en heb nog steeds de overtuiging dan mijn inbreng en inzet voor letselschadeslachtoffers ertoe doet. Getuige de tevredenheidcijfers van mijn kantoor doen we dat ook goed. Eigenlijk zou ik iedereen willen (moeten) adviseren om bij letselschade direct een letselschadeadvocaat in te schakelen.


Het bevreemde mij dan ook dat ik in een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam las dat slachtoffers zonder belangenbehartiger meer tevreden waren over de afwikkeling van hun letselschade zaak dan slachtoffers met. Sommigen collega’s lazen iets anders in het onderzoek, namelijk dat de schadevergoeding van letselschadeslachtoffers met een belangenbehartiger bijna vier keer zo hoog was als voor een slachtoffer zonder een belangenbehartiger. Die (deel)conclusie van het onderzoek werd op dit gremium veel gedeeld door belangenbehartigers.


Uit dat onderzoek:
Binnen elke door ons op basis van type letsel en verwachte hersteltijd geconstrueerde gevalscategorie zijn de uitgekeerde schadebedragen in de groep met belangenbehartiger minstens twee keer zo hoog als in de groep zonder rechtshulp. De grootste verschillen bevinden zich binnen de gevalscategorie benadeelden met blijvende nekklachten. Binnen die groep ontvingen benadeelden met een belangenbehartiger gemiddeld 4,5 keer meer schadevergoeding dan slachtoffers zonder belangenbehartiger
Zoals ik al schreef hierboven; ik denk dat mijn inschakeling ertoe doet. In financieel opzicht blijkt dat ook uit dit onderzoek. Logisch dat belangenbehartigers als ware het een WC-eend reclame toeterden na dit onderzoek: “Wij van de belangenbehartigers adviseren belangenbehartigers.”
Er blijkt dus een verband te zijn tussen de omvang van de uiteindelijke schadevergoeding en het inschakelen van een letselschadeadvocaat. Deze vergoeding wordt immers hoger door het inschakelen van die advocaat, zou je kunnen concluderen. Toch is dat niet helemaal waar.


Uit het onderzoek:
“Deze bevindingen kunnen de argeloze lezer echter makkelijk op het verkeerde been zetten, want net als het geval is bij de doorlooptijd, is onduidelijk in hoeverre het verschil in uitgekeerde schadevergoeding is toe te schrijven aan de betrokkenheid van een belangenbehartiger. Ook hier doet zich het omgekeerde mechanisme voor, waarbij binnen een en dezelfde gevalscategorie benadeelden met complexer en impactvoller letsel sneller een belangenbehartiger in de arm nemen dan benadeelden van wie het letsel minder impactvol is.”
Ik blijk geen “argeloze” lezer omdat ik zoals ik hierboven al schreef aansloeg op de deelconclusie dat slachtoffers zonder belangenbehartiger meer tevreden zijn met de afwikkeling van de zaak. Er blijken belangrijkere redenen te zijn voor die tevredenheid, aldus de onderzoekers:
“Een van de uitkomsten van dit onderzoek is dat benadeelden het afwikkelingsproces in sterkere mate beoordelen op hun subjectieve ervaring (waaronder de empathische, persoonlijke benadering) dan op de objectieve uitkomst van de hoogte van de schadevergoeding.”


Laat dat nou net de manier zijn waarop wij letselschadezaken willen doen getuige ook onze website:
“Empathie, compassie maar niet blind voor de realiteit, dat is de manier waarop wij letselschadezaken en procedures oppakken.”


Kortom: Wij van Punt……