Padel

Geplaatst op: juni 9, 2023

Eerder schreef ik al over mijn belevenissen als lid van de Raad van Toezicht van de Praktijkschool in Emmen. Helaas had ik enige weken geleden mijn laatste vergadering. Na acht jaar diende mijn statutaire vertrek zich aan. De overige leden van de RvT lieten mij niet zomaar gaan. Ik werd gefêteerd op een lekker etentje waarin lovende woorden werden gesproken (ja, het ging over mij) en herinneringen aan acht jaar toezichthouden werden opgehaald. De voorzitter van de RvT, een oud volleyballer, net als ik, bleek recent te zijn overstapt naar de padelbaan. Hij had les en ze zochten een vierde man.  Of dat iets voor mij was?

Nou liep ik al langer met het idee in mijn achterhoofd om weer iets gaan doen met een bal. De sportschool is voor een balsporter gewoonweg te saai. Ik wist dat op mijn oude club, LTC Emmen, een tweetal padelbanen waren opgericht dus ik riep meteen enthousiast dat ik het zeker wilde proberen. Zo stond ik sinds, denk ik, een jaar of zeven weer bij Cor in de kantine van de LTC. Er was (gelukkig) niets veranderd en ik voelde me meteen weer thuis. Dat kon niet gezegd worden van het gevoel op de padelbaan. Alles wat ik als tennisser had geleerd en nog niet was verleerd moest ik subiet vergeten. In mijn overijverige pogingen wilde ik uiteraard veel te snel en vooral veel te hard. Zo werden mijn trainingsgenoten uit pure onmacht een paar keer bijna gevaarlijk hard geraakt.  Grappig is dat op zo’n moment de beroepsdeformatie weer de overhand neemt. Ik moest namelijk meteen denken aan letselschadezaken door sport en spel.

Iedereen die letselschadezaken doet is bekend met de zogenaamde sport- en spelsituaties. Als tijdens het sporten er letsel wordt toegebracht aan een tegenstander of teamgenoot zal dat minder snel als onrechtmatig worden beoordeeld dan als zo’n zelfde gedraging buiten het sportveld zou plaatsvinden. Als deelnemer van een sport of een spel stel je je als het ware bloot aan het risico op een klap, een schop of een bal in je gezicht etc. Dat geldt overigens niet alleen voor de sporters zelf, ook voor toeschouwers, getuige een uitspraak van de  rechtbank Rotterdam. Een toeschouwer werd door een door een verdediger uitgetrapte bal op het hoofd geraakt en raakte zwaargewond. Toch oordeelde de rechtbank:

Alhoewel het incident tot een noodlottige afloop bij [naam eiser] heeft geleid, kan dus niet worden aangenomen dat [naam gedaagde] in het kader van de voetbalwedstrijd een abnormaal gevaarlijke gedraging heeft verricht die niet van hem behoefde te worden verwacht, door de bal uit te spelen zoals hij heeft gedaan.

Ook als toeschouwer dien je er dus rekening mee te houden dat deelnemers in het heetst van de strijd verkeerde, ongecontroleerde en ongecoördineerde handelingen verrichten. Datzelfde geldt dus ook voor deelnemers. Een onmachtige tackel van achteren waarbij een speler van FVV Foxhol (uiteindelijk) zijn onderbeen verloor was volgens de Hoge Raad ook een gedraging – hoe onhandig en ongelukkig dan ook – die binnen de randverschijnselen van de sport behoorde.  Is voetbal dan echt oorlog? Zoals Rinus Michels ooit zei: Ja, eigenlijk wel. Althans, zo lang de gedraging plaatsvindt binnen het spel/de wedstrijd en geen gedraging is die een speler of toeschouwer in haar geheel niet hoeft te verwachten is de drempel voor aansprakelijkheid heel erg hoog. Als de overtreding aanleiding geeft voor een strafrechtelijke veroordeling zoals bij de tackel op Niels Kokmeijer dan staat onrechtmatigheid wel vast.

Ook is het onrechtmatig als bijvoorbeeld een speler na het eindsignaal van de scheidsrechter, dus na afloop van het spel of als het spel stil ligt uit woede een bal wegtrapt of slaat. Als ik na een uur training – ik was kapot – de padelbal uit pure frustratie heel hard richting de kantine had geslagen en ik had daar iemand geraakt zou ik me niet meer kunnen verschuilen achter een sport en spel situatie en zou ik voor de schade aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Gelukkig vlogen er geen ballen richting de kantine. Wel vier mannen van een zekere leeftijd die vonden dat ze wel een biertje hadden verdiend!